De gymnastiekvereniging "Oefening Staalt Spieren" (OSS) te Zevenhuizen, gemeeente Zuidplas, is opgericht op

De vereniging geeft gymnastieklessen in het gymnastieklokaal aan de Burgemeester Nederveenlaan te Zevenhuizen (nabij de basisscholen aan De Lente). Deze lessen  worden gegeven aan meisjes en jongens en ouders met jonge kinderen. Voor de indeling van deze lessen en de tijden, waarop deze worden gegeven, wordt verwezen naar de pagina: "Lesrooster" onder het menu.

Deze lessen worden gegeven door gymnastiekdocent Jimmy Huurman en een aantal assistenten.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier, dat u kunt vinden onder: "In- en uitschrijven, wijzigingen" onder het menu.

 

Statuten

In de algemene ledenvergadering van 22 september 2021 zijn nieuwe statuten vastgesteld. Op 13 januari 2022 is door notaris Van der Hammen de akte gepasseerd, waardoor deze statuten van toepassing zijn.

Hieronder de eerste artikelen. Indien u de gehele statuten wilt inzien of hebben, neem dan conctact op met de secretaris van de vereniging.