Wanneer begint nu eigenlijk de vakantie?

Voor de zaterdaglessen geldt:

De zaterdag voorafgaand aan de vakantie is er wel les, uitgezonderd de zaterdag voor de kerstvakantie en de zomervakantie.